Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer gälla för alla företag och organisationer i EU:s medlemsländer. Den nya lagen ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och kommer innebära en del förändringar för oss företag som behandlar personuppgifter och dig som kund. En behandling av personuppgifter är all information som är kopplad till en identifierbar person så som t.ex. namn, foto, adress, e-postadress och telefonnummer.

I enlighet med den nya lagen har vi uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver dina rättigheter, vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur vi använder, skyddar och sparar dem och hur du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vilken information samlar vi in om dig?

På Special-Elektronik är vi måna om våra kunder, vilket betyder att vid de fall där vi behöver samla in personlig information, alltid gör det med hänsyn till din integritet. Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel erbjuda offerter, order eller marknadsföring av våra produkter och tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan då behöva lämna information om dig själv t.ex. när du:

 • Vill bli återförsäljare hos oss
 • Skapar inloggning till vår hemsida
 • Vill handla produkter av oss
 • Registrerar dig till våra nyhetsbrev

När du beställer varor eller tjänster hos oss behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att vi ska kunna hantera din beställning, utan också för att uppfylla vissa juridiska krav som ställs på oss.

Hur hanterar och använder vi din information?

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Vi kan t.ex. använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skapa och hantera ditt personliga konto på vår webbplats
 • För att bearbeta dina beställningar
 • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus
 • För att kontakta dig för information eller frågor gällande leveransen av dina varor
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som t.ex. nyhetsbrev, kampanjer och information gällande våra kurser eller aktiviteter
 • För att hantera support- eller reparationsärenden

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras i vårt affärssystem och webbaserade marknadsföringsverktyg. Vi delar aldrig ut eller säljer dina uppgifter till en tredje part om det inte krävs för de tjänster som du är intresserad av. I de fall som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster delar vi dina uppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (Logistikföretag och speditörer)
 • Marknadsföring (Marknadsföringsverktyg för att kunna skicka dig information rörande våra produkter, tjänster och utbildningar)
 • IT- eller supporttjänster (Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar och tjänster)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för det syftet som stämmer överens med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har även skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla vårt gemensamma ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. All persondata som innefattas av bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Special-Elektronik och kunder eller leverantör upphör raderas eller anonymiseras övriga persondata vid regelbundna kontroller.

Vad är dina rättigheter?

Du har rätt till ett så kallat registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har samlade på dig med angivande ändamål, vilka uppgifter som finns lagrade och hur länge informationen sparas. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga eller att vi raderar dina uppgifter ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål

Om du vill ha ett registerutdrag eller vill ändra dina uppgifter kontaktar du oss via e-post: info@specialelektronik.se eller telefon: +46 54 444 2000. Har du några frågor gällande den nya lagen eller de olika behandlingarna kan du kontakta vårt dataskyddsombud på e-post: ida.norring@specialelektronik.se eller telefon: +46 54 444 2002.

Personuppgiftsansvarig
Special-Elektronik i Karlstad AB
Granlidsvägen 85
653 51 Karlstad
Sverige

Telefon: +46 (0)54 444 2000
E-post: info@specialelektronik.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556173-2883