Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.
  • 2022-06-21
  • produktnyhet

Ny certifiering ska underlätta vid upphandlingar

För att säkerställa att fastighetsnäten byggs på rätt sätt har CANT tillsammans med Installatörsföretagen skapat ett branschgemensamt certifikat - Behörig Installatör Fastighetsnät - som fungerar som en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Certifikatet kommer att gälla under fem år, är fabrikatsoberoende och kan fås efter godkända prov hos det oberoende certifieringsorganet INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) som arbetar efter personcertifieringsstandarden.