Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.
  • 2023-02-07
  • produktnyhet

Ny certifiering ska underlätta vid upphandlingar

Utvecklingen av fastighetsnäten blir en allt viktigare del i fastigheterna och som bärare av fler och fler funktioner ställs nya krav på utförande och kompetens. Funktioner som larm, kommunikation, automation och styrning kopplas alltmer samman. De nya standarderna i SS-EN 50174-serien omfattar också strömförsörjning, utöver nya krav på installation, design, projektering, drift och underhåll.

För att säkerställa att fastighetsnäten byggs på rätt sätt har CANT tillsammans med Installatörsföretagen skapat ett branschgemensamt certifikat - Behörig Installatör Fastighetsnät- som fungerar som en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare. För dig som vill veta mer tipsar vi om CANT-seminariet den 30 mars där Joakim Carlsson från Installatörsföretagen och Peter Bergh från CANT kommer berätta mer om certifieringen.