Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Stärk och effektivisera välfärden med tekniska lösningar

Med teknikens hjälp kan vi ge våra äldre och sjuka personer ett rikare socialt liv, ökad trygghet och självständighet samtidigt som personalens arbetssituation förenklas. Digitaliseringen bidrar även till att vi kan få en mer hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården då vi flyttar vården närmare patienten och kan lägga fokus på vården där den behövs som mest.

Smarta tekniska lösningar finns överallt, även inom vården, och spelar en allt viktigare roll idag oavsett om det är på ett sjukhus, äldreboende eller vårdavdelning. Tekniken kan inte ersätta mänskliga resurser, men den kan hjälpa till att bidra med effektiva lösningar för att stödja behoven hos både vårdtagare och vårdgivare. Med vetskapen av att den äldre generationens teknikkunskaper ofta är begränsad, så måste tekniken vara enkel att använda, lättillgänglig och intuitiv. Med de möjligheterna kan tekniken bidra till en ökad livskvalitet och självständighet bland patienterna vilket skapar effektivare hantering av personalens tid och resurser, som bättre kan spenderas där behoven av stöd är som störst.

Vi känner inte till vilka cookies youtube.com använder och vi kan därför inte visa innehållet. Prova att uppdatera sidan, om problemet kvarstår, hör av dig till partnerzon@specialelektronik.se för att få hjälp.

Lekfulla lösningar som lugnar

Många barn och vuxna patienter upplever att det kan vara jobbigt att genomföra en datortomografi (CT-röntgen). Här kan man integrera ljud, ljus och bild för att avdramatisera undersökningen och skapa en lugnande miljö som ofta har positiva effekter på patienterna. Tillsammans bildar det en interaktiv projektionslösning som projiceras på rummets tak, väggar och röntgenmaskin som kan få patienten att fokusera på annat. Det gör också att undersökningen flyter på och patienten får en mer positiv upplevelse i undersökningsrummet.

Inom vården finns det idag ett ökat behov av att kunna distribuera bilder och video från t.ex. en operationssal vid behov att konsultera en specialist på annan ort eller land. Här är det extra viktigt att bilden som visas har rätt upplösning för patientens säkerhet. Med en enkel knapptryckning på en touchpanel kan personalen välja vilka bildkällor som ska streamas, givetvis krypterat.

Rätt ljus på rätt tidpunkt

Dagsljuset har många fördelar för vår hälsa och många av våra äldre och sjuka personer tillbringar åtskilliga timmar inomhus, framförallt under vinterhalvåret. Med biodynamisk belysning, som bygger på att ge människor dagsljusets energi inomhus, kan vi hjälpa till att ge rätt typ av ljus vid rätt tidpunkt under dagen. På så sätt kan man upprätthålla en naturlig dygnsrytm som hjälper till att bidra till bättre sömn och återhämtning hos både patienter och personal.

Videosamtal minskar avståndet till nära och kära

Social omsorg är en viktig del i människors välbefinnande och kan hjälpa till att minska problem med psykisk ohälsa. Med lättillgänglig anhörigkommunikation i form av videomöten direkt på skärmen i rummet kan man minimera avstånden mellan anhöriga och ge ett mer socialt liv genom det digitala mötet. Videomöten går även att använda för kontakt med läkare och sköterskor. Med ett interaktivt TV-system som är enkelt och intuitivt kan du skapa ett mervärde för boende och patienter genom att anpassa rummen med användbara funktioner som underlättar deras vardag och ger en trevligare vistelse. På skärmen kan de, utöver att se på vanlig TV och lyssna på radio, få vårdinformation, se veckans matsedel eller vad som händer i huset, justera belysning eller mörkläggning, byta språk eller spegla sin egna skärm för att streama filmer eller musik.

Förmedla information via interaktiva skärmar

Med digital signage får du en flexibel plattform för digital skyltning där du kan sända information och olika budskap, både internt och externt, på verksamhetens informationsskärmar. Välj mellan att distribuera samma information till alla skärmar eller endast till vissa specifika som t.ex. kafeteria, väntrum eller personalrum. På plattformen finns det möjlighet att snabbt byta innehåll och anpassa formatet efter verksamhetens grafiska profil, behov och önskemål.

Smarta lösningar får oss att göra mer hållbara val

Många vårdanläggningar är öppna dygnet runt, men alla delar av verksamheten är inte i behov av att låta tekniken eller belysningen vara i gång 24/7. Med smarta grenuttag kan vi undvika att enheter står på i onödan. Här får du en effektiv och pålitlig investering som hjälper till att hålla nere energikostnaderna genom möjligheten att mäta strömförbrukningen och även schemalägga på/av per uttag. Med rörelsesensorer som automatiskt tänder belysningen när någon kommer in i rummet och som sedan släcks vid en tids inaktivitet kan du undvika att låta belysningen dra onödig energi. Du får ett energieffektivt sätt att hålla nere elförbrukningen, samtidigt som armaturerna får en längre livslängd. Skulle en patient behöva gå på toaletten under natten kan belysningen automatiskt tändas på en låg nivå utan att de behöver leta efter lampknappen - en fantastisk funktion, oavsett behov.

Digital nattillsyn kan vara en praktisk och användbar funktion hos de som har behov av trygghetsbesök under natten men som sover oroligt vid hembesök. Med hjälp av en kamera som aktiveras vid överenskomna tidsintervaller ett antal gånger per natt kan personalen göra en nattillsyn digitalt utan att behöva störa patienten samtidigt som man frigör personalresurser. Under resterande tid är kameran avstängd för av bevara patientens integritet.

Låter det intressant?

Vi kontaktar dig gärna för att prata om hur dina behov ser ut.

Johan Nantin
Säljare Hotell-tv

054 444 2063

johan.nantin@specialelektronik.se