Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Funktionella föreläsningssalar för aktivt lärande

Även om lektionen i vissa fall sker digitalt kan tekniken skapa en miljö där elever och lärare kan samarbeta, interagera och kommunicera precis som om de vore i samma rum

Gör budskapet tillgängligt för alla

Större utbildningslokaler har ofta komplexa system som ställer höga krav på teknik, driftsäkerhet och nätverk. Det är många som ska ta del av föreläsningen och för att behålla deltagarnas intresse är det viktigt att ljud- och bildprodukter håller hög kvalitet. Med rätt mikrofon- och högtalarutrustning säkerställs en jämn upptagning och återgivning av ljud anpassad efter rummets akustik. En installerad hörslinga i golvet gör att även personer med nedsatt hörsel får en bättre förutsättning för att kunna ta del av föreläsningen utan störande bakgrundsljud.

Integrera tekniken och undvik teknikstrul

I en föreläsningssal är det ofta många olika personer som håller presentationer, även gästföreläsare som är i salen för första gången. Därför är det viktigt att tekniken fungerar och att den är enkel, oavsett vem som använder den. Genom att integrera den befintliga tekniken med ett styrsystem så kan föreläsaren starta projektorn, släcka belysningen, ta ner projektorduken och påbörja presentationen direkt via en touchpanel. Med en ansluten kamera finns det möjlighet att spela in och streama föreläsningen och på så sätt göra presentationen tillgänglig för alla, även för de som inte har möjlighet att vara på plats.

Kreativa utbildningsmiljöer förbättrar lärandet

Även om lektionen sker digitalt kan tekniken skapa en miljö där elever och lärare kan samarbeta, interagera och kommunicera precis som om de vore i samma rum! Användandet av digitala och interaktiva verktyg uppmuntrar till en kreativ miljö som ökar elevernas deltagande och bidrar till bättre inlärningsmöjligheter. Med en trådlös presentationslösning är det enklare än någonsin för elever och lärare att samarbeta och dela sitt innehåll direkt från en mobil enhet oavsett vart de befinner sig i salen.

Låter det intressant?

Vi kontaktar dig gärna för att prata om hur dina behov ser ut.

Peter Dahl
Säljare Gruppchef ProAV Malmö

054 444 2066

peter.dahl@specialelektronik.se