Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Skapa ökad samhörighet i miljöer där det verkligen behövs

Kyrkor ska ge ett varmt och inbjudande intryck och med relativt små medel går det att skapa stora effekter där församlingen kan känna delaktighet

Förstärk upplevelsen med hög taluppfattning och rätt musikalisk återgivning

När det gäller kyrkor och kulturhistoriska byggnader så ställs det extra höga krav på design och teknik. Kyrkor har ofta en komplicerad akustisk miljö på grund av kyrksalens utformning vilket gör att det kan bli efterklang på ljudet. Detta ställer stora krav på att ljudanläggningen ska fungera för musikalisk återgivning, hög taluppfattning och som ett stöd för de som talar. Teknikvalet behöver också vara estetisk tilltalade och smälta in i atmosfären på ett smakfullt sätt.

Digitalisera och skapa gemenskap på nya sätt

En besökare ska kunna se gudstjänsten oavsett vart de sitter och genom att utrusta kyrksalen med skärmar har besökarna möjlighet att följa dagordningen och se psalmtexterna direkt på skärmen. Med installerade hörslingor i golvet ökar även tillgängligheten för personer med nedsatt hörsel. Att streama gudstjänster och andra arrangemang har blivit vanligare och skapar en samhörighet som gör att församlingen kan vara nära, fast på avstånd.

Skapa ett varmt och inbjudande intryck med stämningsfull belysning

Ljud och ljus är en viktig del i besökarens upplevelse i kyrkan och med relativt små medel går det att skapa stora effekter, exempelvis förinställda belysningsscener med möjlighet att förändra atmosfären beroende på dagordningen. Likaså bidrar en noga genomtänkt fasadbelysning till en stämningsfull belysning som framhäver kyrkans arkitektur och skapar ett varmt och inbjudande intryck. När det kommer till teknik så är enkelheten A och O. Genom att integrera tekniken med ett styrsystem får prästen eller vaktmästaren full kontroll över kyrkans teknik så som ljud, ljus, ventilation, kameror och kyrkklockor från en enda touchpanel.

Låter det intressant?

Vi kontaktar dig gärna för att prata om hur dina behov ser ut.

Björn Svensson
Säljare belysning

054 444 2037

bjorn.svensson@specialelektronik.se