Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Cookies

Cookies, eller kakor, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies.

Notera att när du godkänner cookies kommer viss data överföras utanför EU. Hur den informationen används av berörda bolag vet vi inte exakt. Till exempel uppfyller inte USA:s lagstiftning alla de krav gällande hantering av personuppgifter som ställs inom EU, vilket kan innebära vissa risker för dina personuppgifter.

De berörda bolagen måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan dock vara svårt eller omöjligt för dig att hävda dina rättigheter, t.ex. rätten till radering, gällande eventuella personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Genom att godkänna cookies bekräftar du att du samtycker till att data överförs till tredje land.