Du använder en Internet Explorer och vi stödjer inte längre den webbläsaren då den är alldeles för gammal och osäker. Se till att uppgradera till något bättre.

Teglagården

Nytt vårdboende i Skara som sätter guldkant på tillvaron. Prioritet ligger på ökat välbefinnande och trygghet för boendets gäster med teknik som understöd, något som även förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Under hösten 2023 öppnade Skara kommun ett nytt modernt vårdboende med fokus på livskvalitet. Ledorden för Teglagården var ”Teknik i framkant” och målet med projektet var att hitta framtidssäkra och expanderbara lösningar som håller och kan utvecklas över tid. Uppdraget gick till Teknikinstallationer i Skara som har levererat hållbara tekniska lösningar som ger gästerna en trygg och fin boendemiljö med stora möjligheter till gemenskap och anhörigkommunikation.

Vi känner inte till vilka cookies youtube.com använder och vi kan därför inte visa innehållet. Prova att uppdatera sidan, om problemet kvarstår, hör av dig till partnerzon@specialelektronik.se för att få hjälp.

Teglagården består av 5 våningar med 107 lägenheter för särskilt boende och 8 LSS-lägenheter, där varje våning fungerar som en egen enhet. Samtliga lägenheter är anpassade för att underlätta vardagen och vara ett stöd för gästerna med hjälp av smarta funktioner. Tekniken är identisk på alla våningsplan och är vald med omsorg med kravet att den måste vara intuitiv och användarvänlig så att alla ska kunna använda den. Här sitter all teknik samlad i en väggmonterad touchpanel så personalen snabbt och smidigt kan justera t.ex. belysning, ljud, temperatur och ventilation.

I varje lägenhet sitter ett interaktivt TV-system där gästerna inte bara kan se på TV, de kan även få information om vad som händer i huset, få personliga meddelanden och påminnelser från personalen, se veckomenyer och väder. Det finns även möjlighet för gästen att, via sina förinställda kontakter, ringa och ta emot videosamtal direkt på TV-skärmen från familj och vänner, personal eller andra gäster på boendet. En värdefull funktion som sätter guldkant på tillvaron och minskar avståndet till sina anhöriga.

På Teglagården är det viktigt att alla gäster känner sig bekväma och att det är en trivsam miljö som får dem att känna sig som hemma. Runt om i lokalerna finns hörslingor som hjälper personer med hörselnedsättning att få en bättre förutsättning att höra vad som sägs och hjälper till att ta bort oönskat brus i bakgrunden. Med vetskapen av att för lite dagsljus kan påverka förmågan att sova, och öka stressnivån, installerade de dynamisk belysning i de gemensamma utrymmena. Dynamisk belysning bygger på att ge människor dagsljusets energi inomhus vilket innebär att ljuset ändras i både styrka och färg beroende på tidpunkt på dagen för att upprätthålla en naturlig dygnsrytm. Med rätt typ av ljus vid rätt tidpunkt skapas goda effekter på både gästerna och personalens sömn och återhämtning.

Mötesrummen är utrustade med användarvänlig teknik för att skapa effektiva och delaktiga videomöten, där alla syns och hörs oavsett var de befinner sig i rummet. Här kan de trådlöst ansluta sin dator, surfplatta eller telefon för att påbörja en presentation. För att dela både intern och extern information använder de digital signage, en enkel lösning och effektivt verktyg för att snabbt få ut budskap och information på alla, eller enskilda, skärmar runt om i byggnaden. För igenkänningsfaktor är användargränssnittet anpassat med tydliga ikoner och klara färger efter Skara kommuns företagsprofil.

Låter det intressant?

Vi kontaktar dig gärna för att prata om hur dina behov ser ut.

Johan Nantin
Säljare Hotell-tv

054 444 2063

johan.nantin@specialelektronik.se